logo_justert.jpg
Kva skjer?

Heim Epost Sidekart Sette startside
| Ebillett

Kulturkalender for Skodje

I møte 19.01.12 der alle frivillege lag i Skodje var invitert, blei vi samde om å bruke kulturkalenderen i Kulturnett Møre og Romsdal som lokal kulturkalender.

Grunngjevinga er:
- Ved å velje Skodje, får vi fram berre det som skjer i kommunen vår.
- Ved å velje Alle, kan vi sjå kva som skjer i andre kommunar.
- Alt av arrangement kan leggast ut; konsertar, forestillingar, idrettsarrangement og turar i friluft.
- Alle kan legge inn arrangement utan passord. NB! Pr dato er det slik at det som blir lagt inn, skal godkjennast. Det kan derfor gå inn til 24 timar før arrangementet som er lagt inn, blir vist i kalenderen.
- Ved å bruke denne kulturkalenderen blir vi også meir fortrulege med nettportalen Kulturnett Møre og Romsdal, som inneheld mykje lokalt kulturstoff.

OM GOMERHUSET
Vil du vite kven Gomer var? Klikk her for å vite meir om bakgrunnen for Gomerhuset.

 

 

valle_r_r.jpg

logo_pms_pc.png
logo_optimar.jpg
untitled_1.jpg
FolkeWeb CMS og Design: Osberget AS

 

Alt innhald er opphavsrettslig beskytta - Gomerhuset