logo_justert.jpg
Kva skjer?

On 16.10. kl 1730: Foredrag: Korleis vaksne kan styrke barn si psykiske helse

To 17.10. kl 1730: Markering av verdsdagen for psykisk helse

26.10. - 03.11.: Kulturveka 2019

Heim Epost Sidekart Sette startside
| Ebillett

Frivillege lag kan bruke heimesida

img_0019_small.jpg

Det er eit mål at denne heimesida skal innehalde stoff, ev. linkar til det meste av det som skjer på kulturfronten i Skodje kommune.

Det tar nok litt tid å byggje opp, der dei ulike laga må melde inn kva av informasjon det er ønskeleg skal ligge her.

Vi ønsker derfor at kvart lag på lista under melder tilbake litt om personar og aktivitet.

• Namn på leiar, ev. heile styret. Hugs adresse, helst e-postadresse
• Antal medlemmer og/eller aktive
• Føremål, dvs. kva det er laget arbeider med og for.
• Kvar laget driv aktiviteten, eigd, leigd eller lånt hus/rom
• Ev. anna de ønsker å informere om

NB! Vi ønsker inga lang avhandling. Kanskje er det punkt over de ikkje kan/vil informere om, men meld inn det de kan!

Vi vil legge ut stoffet de sender tilbake. Send gjerne med bilde; det dokumenterer aktivitet på ein fabelaktig måte.

Send opplysningane til Skodje kommune, kultureininga v/Magne P. Fylling, Rådhuset, 6260 Skodje eller på epost til magne.fylling@skodje.kommune.no.

OM GOMERHUSET
Vil du vite kven Gomer var? Klikk her for å vite meir om bakgrunnen for Gomerhuset.

STØTT GOMERHUSET
Pengegåver til Gomerhusetkan førast på konto:
4212 23 24936

 

 

valle_r_r.jpg

logo_pms_pc.png
logo_optimar.jpg
untitled_1.jpg
FolkeWeb CMS og Design: Osberget AS

 

Alt innhald er opphavsrettslig beskytta - Gomerhuset