logo_justert.jpg
Kva skjer?

Heim Epost Sidekart Sette startside
| Ebillett

Skodje Fotoklubb

skodje_fotoklubb_logo.png

Skodje fotoklubb skal
 Gi medlemmene auka kunnskap om fotografi
 Auke interessa for godt fotografi i lokalsamfunnet
 Skape eit bredt fotomiljø
Medlemsmøte
Her vert ulike tema gjen-nomgått, demonstrert og drøfta, bilde samanlikna og drøfta. Fotografen får kommentarar og tips til forbetring.

Utflukter
Klubben arrangerer utflukter til forskjel-lige stader og tider på dagen i all slags ver. Då får deltakarane høve til å øve seg på ulike teknikkar og motiv. Teorien frå møte og kurs blir prøvd i praksis.
Kurs
Klubben vil gjennomføre kurs, slik at deltakarar kan få systema-tisk opplæring i ulike sider ved fototek-nikk og bildebehandling på datamaskin, som er dagens mørkerom.
 
Konkurransar
Gjennom fotoklubben kan du delta i mange forskjellige fotokonkurransar med flotte premiar.
Andre fordeler
Du er automatisk medlem i Norsk Selskap for fotografi (NSFF), som gir rabatt på programvare, fotobladet Fotografi, Nordic Light fotofestival, Noregs beste bok om digital fotografi, kursbevis, medlem i internasjonal fotoorganisasjon (FIAP) +++
 
Om klubben
Klubben vart formelt stifta i første ordi-nære årsmøte den 8. april 2010. Allereie i september 2010 vart medlem nr 50 re-gistrert, så mange har fatta interesse for klubben sine aktivitetar og muleghei-ter.
Klubben er registrert i Einingsregisteret og Frivilligregisteret, og deltek i Grasrot-andelen.
Kontakt oss
www.skodjefotoklubb.no,
Leiar John Colbensen, 92850632 eller
Nestleiar Arnold Hoddevik, 91179866
 
Aktuelle møteplassar
Gomerhuset annakvar mandag frå kl 20
http://www.skodjefotoklubb.no
http://www.facebook.com
http://www.nsff.no
 
Klubben for deg som ønskjer å få meir ut av hobbyen din.

klubbpresentasjon_fotoklubb_a4.pdf

OM GOMERHUSET
Vil du vite kven Gomer var? Klikk her for å vite meir om bakgrunnen for Gomerhuset.

 

 

valle_r_r.jpg

logo_pms_pc.png
logo_optimar.jpg
untitled_1.jpg
FolkeWeb CMS og Design: Osberget AS

 

Alt innhald er opphavsrettslig beskytta - Gomerhuset