logo_justert.jpg
Kva skjer?

Heim Epost Sidekart Sette startside
| Ebillett

Frivillege lag kan bruke heimesida

img_0019_small.jpg

Det er eit mål at denne heimesida skal innehalde stoff, ev. linkar til det meste av det som skjer på kulturfronten i Skodje kommune.

Det tar nok litt tid å byggje opp, der dei ulike laga må melde inn kva av informasjon det er ønskeleg skal ligge her.

Vi ønsker derfor at kvart lag på lista under melder tilbake litt om personar og aktivitet.

• Namn på leiar, ev. heile styret. Hugs adresse, helst e-postadresse
• Antal medlemmer og/eller aktive
• Føremål, dvs. kva det er laget arbeider med og for.
• Kvar laget driv aktiviteten, eigd, leigd eller lånt hus/rom
• Ev. anna de ønsker å informere om

NB! Vi ønsker inga lang avhandling. Kanskje er det punkt over de ikkje kan/vil informere om, men meld inn det de kan!

Vi vil legge ut stoffet de sender tilbake. Send gjerne med bilde; det dokumenterer aktivitet på ein fabelaktig måte.

Send opplysningane til Skodje kommune, kultureininga v/Magne P. Fylling, Rådhuset, 6260 Skodje eller på epost til magne.fylling@skodje.kommune.no.

Glomset IL
Skodje idrettsråd
Skodje IL
Skodje og Engesetdal skyttarlag
Valde IL
KRIK
Skodje Trialklubb
Stettevik sportsklubb
Brusdal idretts og velforening
Skodje volleyballklubb
Engesetdal ILSkodje blandakor
Stette blandakor
Valle barne og ungdomskor
Skodje kyrkjekor
Skodje kristelege ungdomskor
Barnekoret Jubalo
Skodje ungdomskorps
Skodje skulekorps
Skodje frilynde ungdomslag
Skodje sogelag
Tamil kultur barnegruppa
Skodje Røde Kors Lokallag
Skodje Røde Kors Besøkstenesta
Skodje Røde kors Barnehjelpa
Skodje småbåtforening
Barnelaget Solglimt
Stette speidergruppe
Skulehagens Venner
Skodje kvinne&Familielag
Skodje hagelag
Skodje jeger og fiskeforening
Skodje kristlege ungdomsklubb
Utvikbygda Vel og idrettsforening
Ytreskodje velforening
Lars-Pettervegen vel
Grindvika vel
Skodjevågen grendelag
Brusdal idretts og velforening
Erstad og Beite velforening
Fylling Grendelag
Glomset bygdelag
Nymarka vel
Valle Søndagskule
Skodje søndagskula
Utvikbygda søndagskule
Engeset søndagskule
Skøye teaterlag
Valle løyelag
Skodje Lions
Skodje og Ørskog Mållag
Skodje KFUM
Skodje KFUK
Skodje Musikklag
Skodje pensjonistlag
Kraftverket
Hvite Bånd barnelag
Skodje Bridge Klubb
Skodje /Ørskog LHL
Glomset bedehus
Brusdal Ving
Vårsol
Juniorklubben
Skodje indremisjon
Brusdal 4H
Ålesund og omegn MS- forening.

Kanskje finst det frivilleg lag/organisasjonar/foreiningar i kommunen som ikkje er på lista over.

Vi ønsker absolutt også å kome i kontakt med dykk!

OM GOMERHUSET
Vil du vite kven Gomer var? Klikk her for å vite meir om bakgrunnen for Gomerhuset.

 

 

valle_r_r.jpg

logo_pms_pc.png
logo_optimar.jpg
untitled_1.jpg
FolkeWeb CMS og Design: Osberget AS

 

Alt innhald er opphavsrettslig beskytta - Gomerhuset